PledgeBank is now closed to new submissions. The site is available as an archive for you to browse, but you can no longer create or sign pledges. Find out more…

United States
I’ll do it, but only if you’ll help


Pledge “ITVsubteno”

"Mi promesas ĉiumonate donaci 10 eŭrojn al ITV dum almenaŭ unu jaro sed nur se 50 aliaj homoj promesas fari same."

— Marcos Cramer

Deadline to sign up by: 31st May 2006
56 people signed up (6 over target)

More details
ITV (Internacia Televido) estas interreta televidprogramo en Esperanto. Ĝi jam elsendis diversajn programerojn inter novembro kaj aprilo, sed nuntempe ĝi paŭzas pro financaj problemoj. Ĝi nur povas daŭre elsendi, se regule alvenas mono de esperantistoj. Por minimuma funkciado ĝi bezonas 500 eŭrojn monate; por plibonigo de la programo ĝi bezonas 1000 eŭrojn monate.

Retpaĝo: http://www.internacia.tv
Artikolo pri la financaj problemoj de ITV: http://gxangalo.com/modules/kolumnoj/art...

This pledge has now closed; it was successful!

See more pledges, and all about how PledgeBank works.

Things to do with this pledge

RSS feed of comments on this pledge

Comments on this pledge

 • Saluton,
  Kial ne meti tiun proponon jam sur la nigra, tre trista ekrano de ITV por ke ĝi estu pli videbla.
  Amike
  Pace
  Gilda Pace, 15 years ago. Abusive? Report it!
 • Necesas viziti la jenan retejon
  http://www.liberafolio.org/2006/farbskat...
  por akiri pli kompletan vidpunkton pri ĉi afero...
  Michel Fontaine, 15 years ago. Abusive? Report it!
 • Mi vizitis la retejon, kiun sugestas Michel Fontaine. Temas ne pri televido, sed pri blogo kun videoj. Mi kredas ke la esperantistoj (kaj precipe la neesperantistoj) scias tre bone la diferencon inter vera televido (kia estas ITV, kun siaj reklamoj, vinjetoj kaj programoj) kaj simpla retejo kun kelkaj amuzetaj videoj por spekti.

  Pro tio mi decidis apogi al Internacia Televido, kaj mi invitas ĉiujn, kiuj rimarkas kiom grava ĉi tiu iniciato estas, ke ni ĉiuj apogu mone (dek eŭroj ne estas multe) por ke nia esperantista televido revenu kiel eble plej rapide!!!
  Amaral Pereira da Silva, 15 years ago. Abusive? Report it!
 • Nu, eble ITV estas grava por antaŭenpaŝigi esperanton, eble jes, eble ne, mi ne scias. Sed ŝajnas al mi ke daŭre mankas informo pri kiel la mono uziĝos. Mi ankoraŭ nenian precizan klarigon vidis pri kiel estos uzata la mono (krom ke ITV bezonas 800 eŭroj monate por funkcii). Tio fakte ŝajnas al mi stranga kaj malprofesia. Aŭ ĉu eble la informo troviĝas alilkoke?

  Nu, por iuj unuopuloj, 10 eŭroj monate ne estas multe da mono, tamen, 6000 eŭroj (50x10x12) estas ja multe da mono por esperantista projekto. Kun tiuj 6000 eŭroj oni povus ankaŭ fari ion alian, starigi projekton en aŭ sendi lernolibrojn al iu malriĉa asocio, dungi volontulon por varbi lokajn esperantistojn ie, ktp. Ekzistas multaj eblecoj.

  Nu, ĉiu rajtas doni monon al ITV se si volas, kaj mi fakte tre ĝojas vidi ke multaj esperantistoj pretas kunpromesi ion por antaŭenpaŝigi esperanton. Tamen, por baza montro de respekto al la mondonontoj/mondonuntoj kaj por la bonfarto de la esperanta movado, mi opinias ke la iniciinto(j) de ITV almenaŭ klarigu kiel si uzos la monon. Cetere, eble tiu povus ankaŭ konvinki dubemajn homojn (kiel mi) ke la projekto ITV apogindas. Se la projekto fiaskas, donemaj esperantistoj eble ekmalemos doni al aliaj apogindaj projektoj. Tio estus bedaŭra konkludo!

  movademe,
  boris-antoine legault
  boriso, 15 years ago. Abusive? Report it!
 • Jen informoj, kiujn Flavio sendis al mi retpoŝte. Temas pri monataj kostoj.

  - Elsendflua distribuado - 75 eŭroj (alia entrepreno)
  - Speciala retkonekto, kun 12 GB je enŝutado (por la generado de la elsendfluo) - 250 eŭroj
  - Elektro (nia komputilo, kiu generas la elsendfluon, devas esti ŝaltita 24 horojn tage, 7 tagojn semajne) - 25 eŭroj
  - Transkodigado de novaj polaj dokumentarioj (almenaŭ unu nova programo ĉiun monaton) - 250 eŭroj
  Marcos Cramer, 15 years ago. Abusive? Report it!
 • Dankon Marcos pro la informo. Se vi (aŭ aliuloj) havas pliajn informojn pri la projekto, estus bone meti ilin en tiu-ĉi paĝo. F.R. iam menciis en artikolo ke ITV ne estu "lia televido" sed televido de la tuta esperanta komunumo. Nu, mi ŝatus scii vere al kiu apartenos ITV se esperantistoj ekdonadas monon al ĝi. Ĉu estos komitato elektata por fari decidojn ? Ĉu la esperantistoj povos aldoni programerojn sen esti devigataj cedi siajn verko-rajtojn al ITV-firmao? (mi aludas al la kanto-konkurso kaj al diversaj komentoj kiujn mi legis aliloke). Ĉu fakte ITV estas/estos firmao aŭ NRO aŭ io alia? Nu, ITV povas elekti iun ajn strukturon, sed laŭ mi gravegas ke ĝi informu la mondonontojn kaj ĝenerale la esperantistaron pri tio. Se nenie estas tiaj bazaj informoj (eble ili alilokiĝas?), mi ne vidas kiel oni povus subteni la projekton dum longa periodo.

  movademe,
  Boris-Antoine Legault
  boris-antoine, 15 years ago. Abusive? Report it!
 • Mi ne komprenas kial oni parolas tiom multe pri ITV 'sur la ŝultroj' de Flavio Rebelo. Se oni havas iun demandon, kial ne rekte demandi al li, anstataŭ meti publike siajn dubojn? Ĉu li mordas la homojn, kiuj kontaktas lin? Certe ne, ĉar mi jam kontaktis lin, kaj li afable respondis al ĉiuj demandoj miaj.

  Se oni volas kontakti lin, jen lia adreso - g x angalo@g x angalo.com

  Cetere, mi legis longan mesaĝon de Flavio Rebelo en iu listo interreta, en kiu li respondis ĉiujn demandojn kiujn faris Boris supre (kial ITV ne estis organizita kiel NRO, sed kiel entrepreno - kial Projekto ITV ne adoptis la skemon de akcioj - kion oni faras per la mono donita - ktp ktp).

  Mi ne scias kial tiel granda singardo kontraŭ tiu homo, damne! Li vojaĝis la tra la mondo, promesante lanĉi televidkanalon profesian en Esperanto. Li faris - li plenumis sian promeson. Mi do ne komprenas kial oni daŭre ne fidas je homo, kiu plenumas siajn promesojn. Eble la esperantistoj ne estas alkutimigitaj je tio - promes-plenumado.

  Alia afero - se 6 mil eŭroj estas tiel granda sumo por ke ĉiu neesperantisto sur la mondo spektu televidon en Esperanto, kaj konstatu, ke ĝi bonas kaj sekve, ke nia lingvo ne mortis, kion pensi do de tiuj pagitaj anoncoj en eŭropaj ĵurnaloj, kiuj efikis neniel! Oni pagis 10, 15, ĝis 20 mil eŭrojn po anonco, sed neniu praktika rezulto venis de tiuj anoncoj, laŭ tio, kion diris al mi pluraj lokaj esperantistoj eŭropaj.
  Amaral Pereira da Silva, 15 years ago. Abusive? Report it!
 • Amaral,

  eble vi pravas, eble mi kaj aliaj tro malfidas F.R. kaj lia projekto. Mi ne scias... Certe estas diversaj vidpunktoj pri tiŭ afero. Sed, ĉiuokaze, ĉu vi havas ligon al tiuj informoj (pri strukturo de ITV, ktp) kiujn vi legis en listo interreta? Laŭ mi ĉi-tie estus loko taŭga por enmeti tiajn informojn kaj eble iel forigi iujn dubojn kiujn kelkaj esperantistoj havas. Se ne ĉi-tie, kie la homoj promesadas doni monon, do kie?

  amike,
  boris-antoine
  boris-antoine, 15 years ago. Abusive? Report it!
 • Nu, eble mi trokomentis la aferon en tiu-ĉi paĝo. Mia celo ne estas fiaskigi la promeson. Kvankam mi mem havas dubojn pri ITV, la promeso farita en ĉi-promesbanko tamen estas interesa kaj almenaŭ pridiskutinda. Cetere mi ĝenerale ege ŝatas la promesbankon! Kia bona ideo por ebligi al esperantistoj kuniĝi ĉirkaŭ diversajn projektojn kaj pridiskuti strategiojn por sukcesigi esperanton!

  /boriso
  boris-antoine, 15 years ago. Abusive? Report it!
 • Nu, mi ĵus informiĝis ke okazos babila renkontiĝo pri ITV. Flavio Ribelo respondos al demandojn :

  http://gxangalo.com/modules/news/article...

  mi ne plu skribu, estas promeso! ;)

  /boris-antoine
  boris-antoine, 15 years ago. Abusive? Report it!
 • Saluton!
  Mi estas unusola hungaro, kiu subskribis la promeson. Mi sciigos miajn amikojn pri ĝi. Mi subskribis ankaŭ la alian promeson.
  Esperantistoj!
  Ni savu ITV-n!
  Amike
  Jozefo Eszényi
  Jozefo Eszényi, 15 years ago. Abusive? Report it!
 • Post retpoŝta diskutado kun F.R., mi konvinkiĝis! Mi donos ĉi-jare al ITV, esperante ke ĝi helpos al progresigo de la esperanta movado. Ni vidos!
  boris-antoine, 15 years ago. Abusive? Report it!
 • Boris-antoine! Mi ege ĝojas, ke vi subskribis la promeson! Dankon!
  Mi esperas, ke la proceso donos ideojn al Flavio por pli efike komunuki kun la esperantistaro.
  Nun revenas la espero, ke ITV denove funkcios!
 • Ni esperantistoj devas bone kompreni la rilaton inter la mono kaj tempo, se ni ne havas la tempon por la agado ni devas havi la monon por ĝi alifoje ĉio pereos. janusz-o
  janusz ostrowski, 15 years ago. Abusive? Report it!
 • Eblas pagi per kreditkarto ĉe: http://internacia.tv/modules/xdonations/

  Per UEA konto ĜAN-V
  http://www.uea.org/alighoj/pag_manieroj....

  Brazilanoj povas pagi rekte al konto de ITV subteno@interancia.tv . Skribu 1000 (10,00) Euroj ĉe:
  http://www5.bcb.gov.br/?CONVMOEDA
  por konverti al Realoj.
 • La ĝusta retadreso estas subteno@internacia.tv
  Emilio Cid, 15 years ago. Abusive? Report it!
 • Saluton!

  Mi ĵus subskribis la promeson kaj tiel ke la promeso jam sukcesis mi decidis tuj sendi miajn unuajn 10 eŭrojn al ITV. ITV estas tiel bela initiativo, kiu povus tiel forte helpi esperanton esti konata, kaj esti konsiderata de registaroj.

  Marteno, Kebekio
  Martin BENOIT, 15 years ago. Abusive? Report it!
This pledge is closed for new comments.

Current signatories (Green text = they've done it)

Marcos Cramer, the Pledge Creator, joined by:

 • Emilio Cid
 • Jurandir I. Martins
 • Ĝeremio Aldrich
 • Riko Jernigan
 • Manuel luis Pedrosa
 • Claudio Marcelo de Azevedo e Silva
 • F. Simonnet
 • Klaus Leith
 • Marcos Pimenta
 • Milene Rinaldi
 • Neusa Priscotin Mendes (MiMa)
 • Gilda Pace
 • Michel Fontaine
 • Danuta Kowalska
 • Alvaro Motta
 • Aleks KADAR
 • Petriko OUDEJANS
 • Daniel Stona
 • Michel Cerisay
 • jujupekino
 • Simajro Nneer
 • Antonio COLLADO ORTIZ
 • Bon Georges
 • Stefano Keller
 • Chuck Smith
 • TAHIRA Masako
 • José Pinto de Sousa
 • Vincent Peingnez
 • Alcyr Guedes de Almeida
 • Corinne Daudier
 • Tim Morley
 • Sandrine kaj Patrick
 • Jozefo Eszényi
 • Ferenc Harnyos
 • boris-antoine
 • Kristoforo
 • KRISTÁLY Tibor
 • Jozefo Horvath Gy.
 • Francine SPERBER
 • janusz ostrowski
 • Philippe Pellicier
 • Slezákné Tar Edit
 • Györgyi Özvegy
 • Normand Fleury
 • Slezák Tamás
 • Basso Michel
 • Antono Fazekas
 • Jan Schafhauser
 • José Carlos Dorini Ramos
 • Martin BENOIT
 • katja boen
 • Pedro Jacintho Cavalheiro
 • 4 people who did not want to give their names

View signup rate graph


Navigation